| Anlatı | Seçme Şiirleri | Tiyatro | Spor | Çeviriler | Albüm | Çeşitli | Günce | Anı | Deneme | Konularına göre derlenen denemeler | Yaşamöyküsü | Mektup derlemeleri | Yaşamı, sanatı, yapıtları dizisi | Antoloji |

Çeşitli / KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

Bu kitabı satın al

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

SBTMPTNOLE8EB28XUGQP, Adam Yayınları, 2002
320 sayfa
Arka kapak yazısı :


   Bu yapıtta, 1953'ten 1998'e, kırk beş yıl boyunca, çeşitli dergilerde, gazetelerde yayımlanmış eleştirel yazılarla yetmişi aşkın kitap değerlendiriliyor.
   Değişik anlayışlarla yazılmış, birbirine benzemez kitap eleştirileri : Kısacık tanımlamalardan uzun incelemelere, kitaplar, kitaplar, kitaplar...
   Şöyle diyor yazar :
   "Yazma sevincini ne zaman, nerede, ne yazacağı belli olmayan bağımsız bir yazar tavrında buluyordum."
   Bu kitabında da aynı tavrı sürdürüyor.
   Özgür bir yazarın yetmişi aşkın pencereden yazınımıza, sorunlarımıza bakışı...

Kitabın "Sunu" yazısı :


   Bu yapıtta, 1953'ten 1998'e, kırk beş yıl boyunca çeşitli dergilerde, gazetelerde yayımladığım kitaplarla ilgili yazılarımı bir araya getirdim. Bir seçme yapmadan.
   "Kitaplarla ilgili" diyorum, çünkü hepsi "kitap eleştirisi" değil. Bazıları beğendiğim kitapları okurlara duyurmak amacını güden "kitap tanıtma" yazıları. Bazıları ise "kitap eleştirisi"nden daha öteye geçmiş, tartışma yazısına, ya da incelemeye dönüşmüşler. Ama hepsi kitaplarla ilgili...
   Kırk beş yıl boyunca birçok dergide, gazetede yazdım. Her zaman, her yerde, yazılar için verilen belirli uzunluklar vardı : Şu kadar daktilo sayfası, şu kadar satır, şu kadar sözcük.
   İnsan kendi yönettiği dergilerde bile pek öyle başına buyruk davranamıyor.
   Bu yüzden bir kitabı birbirini izleyen iki, üç, dört yazıda, hatta bir keresinde yedi yazıda ele alıp değerlendirdiğim bile oldu. Yarın...Yarın...'ın eleştirisi, haftada bir yazdığım gazetede, iki aya yakın sürmüştü. "Süreli kitap eleştirisi" diye anılabilecek bir yazı dizisi. Eski deyimle : Tefrika... Tatsız ama kaçınılmaz uzunluk kısıtlamalarının dayattığı bir çözüm...
   Kendimi bir kitap eleştirmeni olarak görsem, herhalde üstünde durup düşünülmüş, kalıplaşmış, tutarlı bir yaklaşımla, belirgin bir yöntemle yönelirdim kitaplara.
   Böyle bir aranışa girmedim. Yazma sevincini ne zaman, nerede, ne yazacağı belli olmayan bağımsız bir yazar tavrında buluyordum. Yazarlıkla ilgili her alanda olduğu gibi, bu alanda da içimden nasıl geliyorsa öyle davrandım.
   Çoğu zaman, kitaplar bana yön verdi - tanıtmak, eleştirmek, incelemek - ne yapacağımı onlar seçti.
   Bir kitaptan yola çıkıp o kitapla pek ilgisi bulunmayan konulara atladığım bile oldu.
   Yazarlığımın kökünde hep bağımsızlık, özgürlük, kural dinlemezlik yatıyor. Yıllar sonra dönüp arkama baktığımda bunu açık açık görüyorum.
   Her zaman içinden geldiğince yazan bir denemeci, deneme türünü belirleyen özellikleri bile gereksiz sayan özgür bir yazar olarak duyumsadım kendimi. Bir türün ya da bir anlayışın çerçevesinde kalamadım.
   "Kitap eleştirmeni" değilim. Kitaplara duyduğum sevginin coşkusuyla, kırk beş yıllık bir sürede, elinizdeki yapıtı dolduran birbirine benzemez yazıları üretmişim...
   Hepsi bu kadar...
(ss.7-8)

Devamı