| Anlatı | Seçme Şiirleri | Tiyatro | Spor | Çeviriler | Albüm | Çeşitli | Günce | Anı | Deneme | Konularına göre derlenen denemeler | Yaşamöyküsü | Mektup derlemeleri | Yaşamı, sanatı, yapıtları dizisi | Antoloji |

Konularına göre derlenen denemeler

Ayrıntılı bilgi için tıklayın TOPLUM İLE İNSAN
Konularına göre derlenen denemeler
Adam Yayınları, 1.basım, 2002
Bu kitabı satın al

Bu kitapta Memet Fuat'ın toplumla, insanla ilgili yazıları
bir araya getiriliyor. Gözlemin getirdiği sorular üstüne
okurları düşünmeye çağıran, sağduyuya yönelik yazılar...

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın DİL ÜSTÜNE
Konularına göre derlenen denemeler
Adam Yayınları, 2001
Bu kitabı satın al

Türkçenin hızla gelişip arındığı, Arapçanın, Farsçanın baskısından kurtulma savaşımı verdiği yıllardaki tartışmaların ışığında, dili yazarlık açısından irdeleyen yazılar.

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın EĞİTİM SORUNU
Konularına göre derlenen denemeler
Adam Yayınları, 2001
Bu kitabı satın al

Eğitimi beşikten mezara ömür boyu süren bir öğrenme süreci olarak gören bir anlayışla, okulların yanı sıra aile çevresinin, toplumsal etkinliklerin önemini belirleyen denemeler.

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın ELEŞTİRİ ÜSTÜNE
Konularına göre derlenen denemeler
Adam Yayınları, 2001
Bu kitabı satın al

Yaşamı boyunca eleştirinin bir yazı sanatı olduğunu savunduğu halde, bilimsel eleştiri, nesnel eleştiri yolundaki çalışmaları sürekli desteklemiş bir yazarın denemeleri.

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın NÂZIM HİKMET ÜSTÜNE YAZILAR
Denemeler
Adam Yayınları, 2001
Bu kitabı satın al

1965’ten 1998’e, otuz üç yıl boyunca, Memet Fuat’ın Nâzım Hikmet üstüne yazdığı yazılar... Bilgiler, belgeler, tanıklıklar, değerlendirmeler...

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın ORHAN VELİ
Denemeler
Adam Yayınları, 2000
Bu kitabı satın al

Garip’in önsözü, “şairane” konusu, Serbest Nazım - Garip ilişkisi, Garip akımının Türk şiirine neler getirdiği. Ayrıca daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış beş yeni deneme.

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ
Denemeler
Adam Yayınları, 2000
Bu kitabı satın al

Kültür nedir? “Kültür” sözcüğünün anlamı zaman içinde nasıl değişti? Yüksek kültür, popüler kültür, kitle kültürü, proletarya kültürü, demokrasi kültürü, ne demek bütün bunlar?

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın İKİNCİ YENİ TARTIŞMASI
Denemeler
Adam Yayınları, 2000
Bu kitabı satın al

Neler, nasıl tartışıldı? Kimler katıldı tartışmalara? İkinci Yeni şairler sanatın bir işlevi olduğuna inanmıyorlar mıydı? Toplumsalcılığa karşıt kişiler miydiler? Yeni bir değerlendirmeyle...

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın DİN İLE FELSEFE
Denemeler
Adam Yayınları, 2000
Bu kitabı satın al

Din adamları neden felsefecilere karşı? Ayrıca ilk bu kitapta yer alan uzun bir sergilemeyle Eski Yunan’dan bugüne felsefecilerin Tanrı, tanrılar, dinler üstüne görüşleri.

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Denemeler
Adam Yayınları, 2000
Bu kitabı satın al

Toplumsalcı bir yazarın, demokrasinin salt bir “düşünce” değil, bir “kültür”, yani bir “yaşam biçimi” olduğunu, sandıktan çıkmakla, söz özgürlüğüyle başlayıp bitmediğini anlatan yazıları.

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın HER YER TİYATRODUR
Eleştiriler - İzlenimler
Yapı Kredi, 1997
Bu kitabı satın al

1962-1971 yılları arasında dergilerde, gazetelerde yayımlanan tiyatroyla ilgili eleştiriler, izlenimler. Tiyatro sanatının gelişmesinde amatör tiyatroculuğun önemini vurgulayan bir yapıt.

Kitabın içinden parçalar okumak istiyorsanız burayı tıklayın.